Cif Citrus cream 500 ml

Cif Citrus Cream 500 Ml

Cif Citrus cream 500 ml

Kde koupit >>
Informace o produktu:
Kategorie: Domácnost
Cena:49.00 Kč
Cif Citrus cream 500 ml 3,25 (65%) 15 hodnocení

Řada krémových čistících přípravků Cif se vyznačuje vysokou účinností, ale zároveň šetrností k čištěnému povrchu. Cif je tak jemný, že nepoškrábe ani smalt či sklokeramiku. Aktivní látky přípravku proniknou hluboko do skvrn a dokáží tak odstranit i tu nejzašlejší špínu. Možnosti využití v domácnosti jsou překvapivě velmi široké. Mezi povrchy, které Cif krém lehce vyčistí, patří hliník, smalt, kov, sklokeramika, nerez, mramor, keramika, plast, laminát, podlahové PVC, a mnoho dalších.Cif krém se hodí nejen pro čištění koupelny a kuchyně, ale také na další povrchy, které by vás jistě ani nenapadly! Pomocí Cif krému můžete obnovit vzhled staršího plastového zahradního nábytku, dětské tříkolky. Nebo také vyčistit zašlou bílou koženou sportovní obuv. Použití je velmi jednoduché. Stačí nanést na znečištěný povrch pomocí navlhčené houbičky anebo hadříku, lehce setřít a nakonec omýt vodou.Bezpečnostní upozornění:     VarováníStandardní věty o nebezpečnosti:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H315 Dráždí kůži.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.




Hledáte Přípravky na čištění? V sekci dům a zahrada | domácnost | Čisticí prostředky v domácnosti je možné objevit jedinečné cif citrus cream 500 ml!
© 2020Kontakt